Naše členství
Společnost Sady Klášterec nad Ohří spol. s r.o. byla založena v roce 1991 transformací Státních statků Chomutov. Podnikáme v LFA podmínkách severočeského pohraničí v příměstské oblasti Klášterec nad Ohří. Pěstování ovoce má v této oblasti více jak padesátiletou tradici. V současné době obhospodařujeme celkem 174 ha půdy. Naším hlavním produktem jsou především jablka, v menší míře višně, třešně, hrušky a slívy. Ovoce produkujeme ve vysoké kvalitě při uplatnění ekologicky přijatelných metod pěstování. V programu integrované produkce SISPO máme 109 ha a v ekologickém systému BIO 50 ha sadů. Na ostatních plochách probíhá rekultivace a příprava na nové výsadby hrušní a třešní. Ovoce skladujeme v chlazených  boxech s řízenou atmosférou a třídíme dle požadavků odběratele. Dodáváme zákazníkům po celé ČR a část produkce vyvážíme do Spolkové republiky Německo.

[sg_popup id=1]